Hướng dẫn tạo Shop bán hàng

1. Đăng ký tài khoản

- Trên menu, click  vào đăng ký gian hàng

- Nhập thông tin đăng ký gian hàng: Nhập tên đăng nhập, email, mật khẩu, số điện thoại, ảnh đại diện, ảnh giấy tờ, tên gian hàng, địa chỉ, loại gian hàng, loại giấy tờ, số giấy tờ, nơi cấp, ngày cấp.

→ Sau đó, click gửi yêu cầu

Chờ cơ quan chức năng (admin) duyệt tài khoản SHOP

2. Đăng nhập tài khoản sau khi được duyệt

- Link đăng nhập tài khoản: http://langnghethanhhoa.vn/shop/login

3. Giao diện người bán hàng

- Giao diện gồm có:

+ Sản phẩm

+ Đơn hàng / yêu cầu

+ Cơ sở kinh doanh

Thêm mới sản phẩm

- Mục sản phẩm, chọn menu tất cả sản phẩm

- Click nút thêm mới

- Nhập thông tin sản phẩm: tên sản phẩm, loại sản phẩm, chọn danh mục sản phẩm, sản phẩm nổi bật (có, không), cơ sở kinh doanh.

- Nhập thông tin chi tiết: Giới thiệu sản phẩm, mã vạch, số lượng, quy cach đóng gói, cách bảo quản.

- Nhập ảnh đại diện: Chọn ảnh đại diện cho sản phẩm

→ Click tạo mới

- Chọn các menu: Danh sách lượt xem, danh sách đánh giá, danh sách yêu thích, danh sách Q&A để xem thông tin.

- Click menu đơn hàng/yêu cầu:

+ Click menu tất cả đơn hàng để xem thông tin đơn hàng.

+ Click menu tất cả yêu cầu để xem yêu cầu

Thêm mới giấy tờ kinh doanh

- Click menu giấy tờ, chọn thêm mới

- Nhập thông tin chi tiết:

+ Tên loại giấy tờ

+ Miêu tả ngắn

+ Chọn hình ảnh giấy tờ

+ Trạng thái sử dụng

→ Click tạo mới

- Chọn menu cơ sở xem thông tin: Danh sách lượt xem, danh sách đánh giá, danh sách yêu thích, danh sách Q&A.