Danh sách Cơ sở sản xuất, kinh doanh

Sản phẩm cung cấp: Nhà nghỉ Ngân Khánh;

Địa chỉ: Thôn Đông Thành

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Nhà hàng Hưng Thịnh;

Địa chỉ: KDL Sinh Thái Biển Hải Tiến

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Nhà hàng hải sản Thanh Bình;

Địa chỉ: Gần đền Tô Hiến Thành - KDL Sinh Thái biển Hải Tiến

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp:

Địa chỉ:

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Nhà hàng Hương biển;

Địa chỉ:

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Nhà hàng Nam Hương;

Địa chỉ:

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Nhà hàng S-Hải Tiến;

Địa chỉ:

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Nhà hàng Nam Hải Tiến;

Địa chỉ:

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Nhà hàng Trọng Tình;

Địa chỉ: Khu du lịch sinh thái Hải Tiến

( 0 người đánh giá )