Quan Hoá: Mảnh đất giàu tiềm năng du lịch đang bừng dậy từng ngày

Quan Hóa là huyện miền núi phía tây của tỉnh Thanh Hóa, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Trong không gian phát triển du lịch của tỉnh, Quan Hóa đóng vai trò điểm nhấn về sinh thái và bản sắc văn hóa cộng đồng của người Thái nơi đây. Đó chính là điều kiện thuận lợi để huyện hình thành các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

Trong những năm qua, thực hiện nhiệm vụ, chương trình phát triển du lịch trên địa bàn huyện, trong đó xác định chương trình phát triển du lịch sinh thái – Văn hóa là một trong 3 chương trình trọng tâm, nhằm phát huy giá trị tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển một lĩnh vực mới của huyện, lĩnh vực du lịch. Sau 5 năm triển khai thực hiện, chính quyền, các ngành chức năng của huyện đã và đang triển khai xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra đảm bảo tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình, nhằm tạo sự chuyển biến về phát triển du lịch của địa phương, từng bước nâng cao đời sống cũng như nhận thức của nhân dân và phấn đấu trong năm tới, Quan Hóa là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện phát triển.

Sự hùng vĩ của hang Phi nhìn từ trên cao

Quan Hóa có nhiều điều kiện thuận lợi để kết nối du lịch như: Tài nguyên rừng phong phú, đa dạng sinh học, còn hoang sơ với 3 khu bảo tồn thiên nhiên (Pù Hu, Pù Luông, Khu Bảo tồn Hạt trần quý hiếm Nam Động); có sự đa dạng cảnh quan thiên nhiên với hệ thống sông núi trùng điệp, nhiều hang động đẹp (hang Phi, hang Co Phường, hang Co Luồng, hang Na,...); hồ tự nhiên (hồ Pha Đay, hồ Vinh Quang)... Ngoài ra, huyện còn có sự đa dạng về bản sắc văn hóa; là nơi giao thoa của các nền văn hóa đồng bào Thái, Mường, Kinh, Mông, Hoa; làng nghề truyền thống; văn hóa dân gian; văn hóa ẩm thực đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn huyện... Những yếu tố trên là điều kiện thuận lợi để Quan Hóa phát triển du lịch.


Chùa Ông Thiên Sơn Tự điểm đến tâm linh của huyện

Với những tiềm năng sẵn có và hướng đầu tư xây dựng tại một số khu du lịch trọng điểm, trong những năm tiếp theo, huyện xác định du lịch là ngành quan trọng góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống nhân dân, làm giàu chính đáng, phát huy và bảo tồn các giá trị tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trong huyện, của các di tích và danh thắng đã được các cấp xếp hạng, công nhận. Trước tình hình đó, huyện Quan Hóa đã xây dựng các đề án kế hoạch như: Đề án du lịch cộng đồng huyện Quan Hóa giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Đề án du lịch sinh thái Suối Luông – du lịch cộng đồng Trung Sơn; tập trung xây dựng bản du lịch cộng đồng Hang Phi; phát triển du lịch cộng đồng tại bản Hang, bản Bút, bản En; du lịch sinh thái hồ Pha Đay, hồ Vinh Quang; du lịch tâm linh tại hang Lũng Mu, hang Co Phương, Bia Ký – Nơi thờ Khằm Ban Chùa Ông – Động Bà.

Khu di tích hang co Phương tại bản Sại Phú Lệ

Cùng với sự hỗ trợ đầu tư của các cấp, các ngành, các chương trình dự án huyện đã không ngừng đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp các công trình thiết yếu như: điện nước sinh hoạt, nhà văn hóa, công trình thủy lợi.., đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới tại các xã, các bản, chỉnh trang đô thị tại thị trấn Hồi Xuân nhằm từng bước ổn định và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Cánh đồng ruộng bậc thang tại bản Bút Nam Xuân xã Nam Xuân

Với mục tiêu, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mới, theo hướng bền vững, gắn với xóa đói, giảm nghèo và bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, thời gian tới, huyện Quan Hóa sẽ tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thách thức trong phát triển du lịch cộng đồng; cũng như hiện trạng phát triển du lịch và phân bố lãnh thổ du lịch cộng đồng tại địa phương; đồng thời, xác định các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng (cơ chế, chính sách, vốn đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm, xúc tiến quảng bá...). Từ đó, xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng và hướng đến các sản phẩm du lịch đặc thù mà huyện có thế mạnh; cũng như liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong và ngoài tỉnh nhằm thu hút khách du lịch về với Quan Hóa.

Hồ Vinh Quang tại xã Phú Nghiêm ngày nắng

Những năm qua, do hạn chế về tài chính, nên những tiềm năng, lợi thế và giá trị lớn lao đó chưa đạt được như ước muốn. Vì vậy để du lịch huyện Quan Hoá thực sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai, rất cần có sự quan tâm mạnh mẽ của Trung ương, các Bộ, Ngành và tỉnh Thanh Hóa trong việc đầu tư, tôn tạo và tạo điều kiện thuận lợi để du lịch Quan Hoá vươn lên xứng tầm với vị thế vốn có, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.

Trích nguồn: vietnamhoinhap.vn