Thanh Hóa có 120 sản phẩm OCOP, đứng thứ 10 cả nước về số lượng

Sau hơn 3 năm thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tính đến tháng 8/2021, tỉnh Thanh Hóa đã có 120 sản phẩm OCOP, đứng thứ 10 cả nước về tổng số sản phẩm.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham quan khu trưng bày các sản phẩm OCOP

Theo đó, hiện tỉnh Thanh Hóa có 100 sản phẩm đã được UBND tỉnh quyết định công nhận OCOP và 20 sản phẩm đang chờ công nhận. Trong đó, có 1 sản phẩm OCOP 5 sao, 30 sản phẩm OCOP 4 sao và 89 sản phẩm OCOP 3 sao.

Để chương trình OCOP được triển khai sâu rộng, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nghị quyết về tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững.

Đồng thời, phê duyệt các quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp, các điểm du lịch làng nghề, phát triển sản phẩm du lịch mũi nhọn, có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ để phát triển các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế của tỉnh. Toàn bộ những cơ chế, chính sách này như là "bà đỡ" cho các địa phương cũng như các chủ thể sản xuất có cơ hội, điều kiện tiếp cận để phát triển sản phẩm OCOP.

Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa luôn duy trì và nhân rộng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, quản lý việc hoạt động của các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP để đạt hiệu quả và phát triển bền vững, qua đó quảng bá, đẩy mạnh tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, phát triển làng nghề góp phần phát triển kinh tế nông thôn và kinh tế của địa phương.

Trên cả nước, đến nay đã có 60/63 tỉnh, thành phố đánh giá, phân hạng và có quyết định công nhận cho 4.798 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó, có 2.981 sản phẩm đạt chất lượng 3 sao, 1.735 sản phẩm 4 sao và 82 sản phẩm tiềm năng 5 sao.

Tỉnh Thanh Hóa có 120 sản phẩm OCOP, đứng thứ 10 cả nước về tổng số sản phẩm.

Trích nguồn: thanhhoaexpress.vn