Hướng dẫn mua hàng

Đăng ký thành viên cá nhân

Thành viên cá nhân là người sử dụng đăng ký tài khoản có vai trò cá nhân để có quyền sửa dụng các chức năng: Đặt mua hàng, đăng tin cung cầu, bình luận đánh giá sản phẩm, cơ sở, chat trao đổi với nhà cung cấp ...

- Click vào menu đăng ký để hiện form đăng ký

- Điền thông tin vào form đăng ký và click tiếp tục

Đăng nhập thành viên cá nhân

- Nhập thông tin tài khoản và click đăng  nhập

Đặt hàng

- Click chọn sản phẩm cần mua

- Nhập vào số lượng cần mua

- Click để mua sản phẩm đã chọn

- Nếu mua nhiều loại sản phẩm cùng lúc có thể Click để thêm sản phẩm vào giỏ hàng rồi đặt hàng sau.

- Kiểm tra giỏ hàng bằng cách trỏ chuột vào biểu tượng giỏ hàng

- Giỏ hàng hiện ra, kiểm tra lại số lượng các sản phẩm cần mua rồi click vào mua hàng để đặt hàng

- Nhập thông tin địa chỉ nhận hàng, sau đó ấn gửi


- Kiểm tra địa chỉ nhận hàng, có thể thay đổi địa chỉ nhận hàng nếu cần (Địa chỉ mặc định là địa chỉ khi đăng ký tài khoản ), kiểm tra hình thức thanh toán, hình thức vận chuyển rồi click vào . Có thể đặt từng sản phẩm hoặc đặt chung tất cả các sản phẩm đã chọn một lần. Hoàn tất quá trình đặt hàng.

Đăng tin cung cầu

- Click vào menu kết nối cung cầu trên thanh menu

- Click vào mục cần mua, cần bán đển xem tin cung cầu

- Để đăng tin click vào button đăng tin cung cầu

- Nhập thông tin sản phẩm cần bán, cần mua và sau đó ân lưu để đăng tin