Dưa lê

Dưa lê

0 đánh giá
0 câu hỏi
738 lượt xem
Liên hệ
HTX DVNN&DV Nông Thôn xã Hoằng Giang
Hoằng Giang
Còn hàng
kg

4
Sản phẩm
9
Đánh giá
0
Lượt hỏi đáp

Giới thiệu Dưa lê

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm
Dưa lê
Mã sản phẩm
SP00381
Đơn vị tính
kg
Trạng thái
Còn hàng
Mã vạch
Mã truy xuất nguồn gốc
Sản lượng
Quy cách đóng gói
Cách bảo quản

Thông tin Cơ sở kinh doanh

Tên cơ sở
HTX DVNN&DV Nông Thôn xã Hoằng Giang
Địa chỉ
Hoằng Giang
Điện thoại
Email
quyettam028115@gmail.com
Website
Người đại diện
Hoang Giang
Quy mô
Hợp tác xã
Trạng thái
Đang hoạt động
Địa điểm kinh doanh
HTX DVNN&DV Nông Thôn xã Hoằng Giang
Số giấy phép đăng ký
099887

Chứng nhận, xác nhận của cơ sở

Giấy chứng nhận VietGAP
<p>VietGAP l&agrave; viết tắt của cụm từ Vietnamese Good Agricultural Practices c&oacute; nghĩa l&agrave; Thực h&agrave;nh sản xuất n&ocirc;ng nghiệp tốt ở Việt Nam dựa tr&ecirc;n 4 ti&ecirc;u ch&iacute; như sau:</p> <p>-&nbsp;<strong>Ti&ecirc;u chuẩn về&nbsp;kỹ thuật&nbsp;sản xuất</strong>: quy định cụ thể về kỹ thuật sản xuất từ kh&acirc;u chọn đất, giống, ph&acirc;n b&oacute;n cho đến thu hoạch theo đ&uacute;ng quy định cụ thể cho từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nu&ocirc;i, thủy sản.</p> <p>-&nbsp;<strong>An to&agrave;n thực phẩm:</strong>&nbsp;Gồm c&aacute;c biện ph&aacute;p đảm bảo kh&ocirc;ng c&oacute; h&oacute;a chất nhiễm khuẩn hoặc &ocirc; nhiễm vật l&yacute; khi thu hoạch.</p> <p>-&nbsp;<strong>M&ocirc;i trường l&agrave;m việc:</strong>&nbsp;Mục đ&iacute;ch nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của n&ocirc;ng d&acirc;n.</p> <p>-&nbsp;<strong>Truy t&igrave;m nguồn gốc sản phẩm:</strong>&nbsp;Ti&ecirc;u chuẩn&nbsp;n&agrave;y cho ph&eacute;p x&aacute;c định được những vấn đề từ kh&acirc;u sản xuất đến ti&ecirc;u thụ sản phẩm.</p> <p>C&oacute; thể hiểu n&ocirc;m na, c&aacute;c sản phẩm đạt ti&ecirc;u chuẩn VietGAP l&agrave; c&aacute;c sản phẩm chất lượng tốt, đảm bảo an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm, kh&ocirc;ng sử dụng c&aacute;c h&oacute;a chất hay chất độc hại với cơ thể con người v&agrave; cả m&ocirc;i trường, được sản xuất v&agrave; thu hoạch đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh, c&oacute; nguồn th&ocirc;ng tin truy xuất r&otilde; r&agrave;ng cho sản phẩm</p>

Đánh giá và nhận xét của: Dưa lê

0 trên 5
0 đánh giá
 • 5 SAO
  0
 • 4 SAO
  0
 • 3 SAO
  0
 • 2 SAO
  0
 • 1 SAO
  0