Danh sách Cơ sở sản xuất, kinh doanh

Sản phẩm cung cấp: Bộ nia 7 cái; Bộ giá to 3 cái; Bộ rá 5 cái;

Địa chỉ: Hoằng Thịnh

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Lúa chất lượng cao;

Địa chỉ: Hoằng Phú

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Tôm tích; Mực; Cua biển;

Địa chỉ: Hoằng Phong

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Nem chua; Nem chua vuông; Nem-Nem Chua Xứ Thanh;

Địa chỉ: Hoằng Hợp

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Hương thơm; Hương trầm;

Địa chỉ: Hoằng Quỳ

( 0 người đánh giá )

Sản phẩm cung cấp: Niêu đất; Binh hoa gốm sứ; Chum sành;

Địa chỉ: Hoằng Hợp

( 0 người đánh giá )