Mồng tơi

Mồng tơi

3 đánh giá
0 câu hỏi
293 lượt xem
14.000 ₫
Hợp tác xã rau an toàn Hoằng Hợp
Thôn 5- Hoằng Hợp
Còn hàng
Kg

9
Sản phẩm
27
Đánh giá
0
Lượt hỏi đáp

Giới thiệu Mồng tơi

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm
Mồng tơi
Mã sản phẩm
SP00071
Đơn vị tính
Kg
Trạng thái
Còn hàng
Mã vạch
Mã truy xuất nguồn gốc
Sản lượng
Quy cách đóng gói
Cách bảo quản

Thông tin Cơ sở kinh doanh

Tên cơ sở
Hợp tác xã rau an toàn Hoằng Hợp
Địa chỉ
Thôn 5- Hoằng Hợp
Điện thoại
Email
htxrauantoanhh@gmail.com
Website
Người đại diện
Lê Thị Nương
Quy mô
Hợp tác xã
Trạng thái
Đang hoạt động
Địa điểm kinh doanh
Hợp tác xã rau an toàn Hoằng Hợp
Số giấy phép đăng ký
013246

Chứng nhận, xác nhận của cơ sở

Giấy chứng nhận vietGAP
<p>VietGAP l&agrave; viết tắt của cụm từ Vietnamese Good Agricultural Practices c&oacute; nghĩa l&agrave; Thực h&agrave;nh sản xuất n&ocirc;ng nghiệp tốt ở Việt Nam dựa tr&ecirc;n 4 ti&ecirc;u ch&iacute; như sau:</p> <p>-&nbsp;<strong>Ti&ecirc;u chuẩn về&nbsp;kỹ thuật&nbsp;sản xuất</strong>: quy định cụ thể về kỹ thuật sản xuất từ kh&acirc;u chọn đất, giống, ph&acirc;n b&oacute;n cho đến thu hoạch theo đ&uacute;ng quy định cụ thể cho từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nu&ocirc;i, thủy sản.</p> <p>-&nbsp;<strong>An to&agrave;n thực phẩm:</strong>&nbsp;Gồm c&aacute;c biện ph&aacute;p đảm bảo kh&ocirc;ng c&oacute; h&oacute;a chất nhiễm khuẩn hoặc &ocirc; nhiễm vật l&yacute; khi thu hoạch.</p> <p>-&nbsp;<strong>M&ocirc;i trường l&agrave;m việc:</strong>&nbsp;Mục đ&iacute;ch nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của n&ocirc;ng d&acirc;n.</p> <p>-&nbsp;<strong>Truy t&igrave;m nguồn gốc sản phẩm:</strong>&nbsp;Ti&ecirc;u chuẩn&nbsp;n&agrave;y cho ph&eacute;p x&aacute;c định được những vấn đề từ kh&acirc;u sản xuất đến ti&ecirc;u thụ sản phẩm.</p> <p>C&oacute; thể hiểu n&ocirc;m na, c&aacute;c sản phẩm đạt ti&ecirc;u chuẩn VietGAP l&agrave; c&aacute;c sản phẩm chất lượng tốt, đảm bảo an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm, kh&ocirc;ng sử dụng c&aacute;c h&oacute;a chất hay chất độc hại với cơ thể con người v&agrave; cả m&ocirc;i trường, được sản xuất v&agrave; thu hoạch đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh, c&oacute; nguồn th&ocirc;ng tin truy xuất r&otilde; r&agrave;ng cho sản phẩm</p>

Đánh giá và nhận xét của: Mồng tơi

5 trên 5
3 đánh giá
 • 5 SAO
  3
 • 4 SAO
  0
 • 3 SAO
  0
 • 2 SAO
  0
 • 1 SAO
  0
12/04/2020
bởi Nguyen sy Manh
05/05/2020
bởi Lò A Thái
05/05/2020
bởi 12378964y1238yh4l1ki2h3j4ljk1h23kl4j1h2l3kj4h1kl2j3h4l1kj23h4lkj12h34ljk12h34oiu1h23lk4jh12l3kj4h1kl2j3h4l12kjh3

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ