QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ langnghethanhhoa.vn

I. Nguyên tắc chung

– Website langnghethanhhoa.vn là website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, được thiết lập bởi CÔNG TY CPĐTPTCN TÂN THANH PHƯƠNG (Công ty), hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

– Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các Thành viên Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử langnghethanhhoa.vn (gọi là Thành Viên) với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thông qua website thương mại điện tử;

– Các Thành viên, các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên Sàn Giao dịch thương mại điện tử langnghethanhhoa.vn (gọi là Sàn giao dịch TMĐT) có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế.

– Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT.

II. Quy định chung

– langnghethanhhoa.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử trực tuyến dành cho các cá nhân, thương nhân có nhu cầu giới thiệu, bán hàng hóa, dịch vụ trên langnghethanhhoa.vn (sau đây gọi chung là “Người bán”).

– Khách hàng tham gia giao dịch trên langnghethanhhoa.vn là mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có tài sản để thực hiện giao dịch mua bán sản phẩm, là mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi chung là “Người mua”).

– Sản phẩm giao dịch trên langnghethanhhoa.vn bao gồm hàng hóa, dịch vụ và phải đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh hay cấm quảng cáo (sau đây gọi chung là “Sản phẩm”).

– Mọi hoạt động mua bán Sản phẩm trên langnghethanhhoa.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Người bán và Người mua. Trong mọi trường hợp, Người bán sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản phẩm do Người bán cung cấp trên langnghethanhhoa.vn. Các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch sẽ căn cứ vào các bằng chứng và quy định của pháp luật hiện hành.

– Tất cả các thành viên (Người bán và Người mua) khi tham gia giao dịch trên langnghethanhhoa.vn phải tự tìm hiểu về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của mình, đồng thời cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử langnghethanhhoa.vn (sau đây gọi là “Quy chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm thực hiện giao dịch.

III. Quy trình giao dịch

1. Quy trình giao dịch dành cho Người mua

Khi có nhu cầu mua sản phẩm trên website langnghethanhhoa.vn, Người mua thực hiện theo các bước sau đây:

– Bước 1: Chọn sản phẩm cần mua, bạn bấm vào hình hoặc tên sản phẩm để vào trang chi tiết sản phẩm:

– Bước 2: Chọn số lượng cần mua

– Bước 3: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

 

 

 

– Bước 4: Bấm nút “Mua hàng” để bắt đầu đặt hàng

 

– Bước 5: Nhập thông tin cá nhân và địa chỉ nhận hàng

 

– Bước 6: Bấm “Gửi” để đặt hàng

2. Quy trình giao dịch dành cho Người bán

Quy trình giao dịch của Người bán tuân thủ theo thỏa thuận giữa Người bán và Công ty và các quy chế/quy định áp dụng. Theo đó, Người bán thực hiện theo các bước sau đây:

– Bước 1: Bấm vào đăng ký gian

– Bước 2: Nhập thông tin đăng ký gian hàng

– Bước 3: Sau đó, click gửi yêu cầu

→ www.langnghethanhhoa.vn sẽ tiến hành kiểm duyệt thông tin tài khoản và kích hoạt tài khoản

 

2.1 Quy trình thêm mới sản phẩm cho người bán hàng

– Bước 1: Click nút thêm mới

 

 

– Bước 2: Nhập thông tin sản phẩm: tên sản phẩm, loại sản phẩm, chọn danh mục sản phẩm, sản phẩm nổi bật (có, không), cơ sở kinh doanh.

– Bước 3: Bấm “Tạo mới”

2.2 Quy trình thêm mới giấy tờ kinh doanh của người bán hàng

– Bước 1: Click menu giấy tờ, chọn thêm mới

– Bước 2: Nhập thông tin chi tiết:

– Bước 3: Bấm “Tạo mới”

 

 

3. Quy trình giao hàng, vận chuyển

– Người bán thực hiện giao Sản phẩm đến địa chỉ nhận hàng theo yêu cẩu của Người mua.

– Khi Sản phẩm được giao đến, Quý khách kiểm tra và ký nhận với bên vận chuyển. Nếu Sản phẩm có lỗi kỹ thuật, khiếm khuyết hoặc hư hỏng, Quý khách vui lòng liên hệ với người bán để khiếu nại.

– Quý khách có trách nhiệm tự kiểm tra các tiêu chuẩn của Sản phẩm sẽ phù hợp và đáp ứng các yêu cầu cá nhân của Quý khách.

4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng

– Trong vòng 24h kể từ khi Người Mua hoàn tất việc đặt đơn hàng, Người Bán sẽ thực hiện xác nhận đơn hàng ( còn hoặc hết hàng), sau đó người bán sẽ tiến hành chuyển thông tin đơn hàng đã xác nhận còn hàng cho đơn vị vận chuyển để tiến hành giao đơn hàng mà Người mua đã đặt.

– Sau khi hoàn tất việc đặt đơn hàng, Người mua có thể hủy đơn hàng bằng cách chọn “Quản Lý Đơn Hàng” để “Hủy” đơn hàng hoặc có thể gọi lên Tổng Đài nhờ hỗ trợ huỷ đơn hàng. Nếu Người mua muốn hủy đơn hàng tại thời điểm nhận được sản phẩm thì phải thực hiện theo Chính sách đổi trả sản phẩm như sau.

– Sẽ hoàn trả lại số tiền Người mua đã thanh toán cho sản phẩm sau khi:

Yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền của Người mua được chấp nhận, và
Người bán đã nhận lại hàng hoàn trả (trừ lý do Người mua chưa nhận hàng) và không phát sinh khiếu nại về sản phẩm hoàn trả.
Trường hợp Người bán từ chối yêu cầu trả hàng/hoàn tiền, Chúng tôi sẽ can thiệp và đưa ra quyết định trong vòng 7 – 14 ngày làm việc tiếp theo từ lúc Người bán gửi khiếu nại.
Đối với các đơn hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng, hiện tại chúng tôi không hỗ trợ gửi chuyển khoản, chỉ hỗ trợ hoàn tiền về chính tài khoản thẻ tín dụng/ghi nợ đã được sử dụng để thanh toán.
Nếu Người mua không có tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả, vui lòng liện hệ bộ phận Chăm sóc Khách hàng theo số 0237 888 68 68 để yêu cầu hỗ trợ.
5. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

Bên bán sẽ hoàn trả lại số tiền Người mua đã thanh toán cho sản phẩm sau khi:

Yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền của Người mua được chấp nhận, và Người bán đã nhận lại hàng hoàn trả (trừ lý do Người mua chưa nhận hàng) và không phát sinh khiếu nại về sản phẩm hoàn trả.
Trường hợp Người bán từ chối yêu cầu trả hàng/hoàn tiền, Chúng tôi sẽ can thiệp và đưa ra quyết định trong vòng 7 – 14 ngày làm việc tiếp theo từ lúc Người bán gửi khiếu nại.
Đối với các đơn hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng, hiện tại chúng tôi không hỗ trợ gửi chuyển khoản, chỉ hỗ trợ hoàn tiền về chính tài khoản thẻ tín dụng/ghi nợ đã được sử dụng để thanh toán.
Nếu Người mua không có tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả, vui lòng liện hệ bộ phận Chăm sóc Khách hàng theo số 0237 888 68 68 để yêu cầu hỗ trợ.
6. Quy trình bảo hành/ bảo trì sản phẩm

A. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó hội đủ các điều kiện sau:

Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất
Còn trong thời hạn bảo hành (trên phiếu bảo hành hoặc trên hệ thống bảo hành điện tử)
Có hóa đơn điện tử (khi Người mua có yêu cầu) hoặc mã đơn hàng (ID đơn hàng)
Đối với các sản phẩm điện gia dụng, phiếu/tem bảo hành (và tem niêm phong) của nhà sản xuất (tùy từng hãng) trên sản phẩm còn nguyên vẹn.
Tất cả các trường hợp khách hàng báo lỗi trong phạm vi chưa rõ ràng hoặc chưa chắc chắn đều phải chuyển cho Trung Tâm Bảo Hành thẩm định trước khi ra quyết định bảo hành hoặc trả hàng.
Những trường hợp không được bảo hành hoặc phát sinh phí bảo hành:

Vi phạm một trong những điều kiện bảo hành miễn phí ở mục A.
Số series, model sản phẩm không hợp lệ (không khớp với thông tin trên Phiếu bảo hành hoặc trên hệ thống bảo hành điện tử)
Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự ủy nhiệm của Hãng.
Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư không nằm trong phạm vi bảo hành của nhà sản xuất.
B. THỜI HẠN BẢO HÀNH:

Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng hoặc ngày nhận được sản phẩm, tùy theo từng sản phẩm của từng nhà sản xuất khác nhau.
Đối với sản phẩm bảo hành điện tử, thời hạn bảo hành được tính từ thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử.

C. TRUNG TÂM BẢO HÀNH:

Thông tin của trung tâm bảo hành sẽ được ghi trong phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm hoặc trên phần mô tả thông tin chi tiết của sản phẩm. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với trung tâm bảo hành để được hỗ trợ trong thời gian ngắn nhất.

Trong trường hợp quý khách gặp khó khăn trong việc liên hệ trung tâm bảo hành, ở quá xa trung tâm bảo hành hoặc gặp các vấn đề bất tiện không thể đến trung tâm bảo hành trực tiếp, quý khách có thể liên hệ qua điện thoại hoặc Email hỗ trợ:

D. THỜI GIAN BẢO HÀNH:

Bảo hành tại nhà sản xuất

Sản phẩm cung cấp được đảm bảo hàng chính hãng khuyến khích quý khách gửi sản phẩm trực tiếp đến địa chỉ bảo hành được đề cập trong phần mô tả chi tiết của sản phẩm để được hỗ trợ bảo hành trong thời gian nhanh nhất.
Thời gian bảo hành trung bình từ vài ngày tùy thuộc vào linh kiện cần thay thế và Trung tâm bảo hành sẽ thông báo cụ thể đến quý khách.

7. Quy trình giải quyết tranh chấp

– Khi phát sinh khiếu nại, tranh chấp chúng tôi đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của www.langnghethanhhoa.vn . Người bán chủ động trao đổi với Người mua để có thể đi đến thỏa thuận phù hợp trước khi gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền. Khi nhận được khiếu nại liên quan đến yêu cầu Trả hàng/ hoàn tiền, trong vòng 2 ngày, Người bán cần xem xét lý do khiếu nại của Người mua và người bán cung cấp các bằng chứng bằng cách thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thành viên người mua gửi khiếu nại về Email hoặc số điện thoại của người bán hoặc qua email ban quản trị kd2@tanthanhphuong.vn
Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của www.langnghethanhhoa.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên www.langnghethanhhoa.vn có những biện pháp cụ thể hộ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.
Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của www.langnghethanhhoa.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật
Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ : Số 28 Cao Thắng, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Điện thoại: 0237.888 6868 Hotline : 0912.318.929

Website: www.langnghethanhhoa.vn. www.tanthanhphuong.vn

Email: gm@tanthanhphuong.vn

Giám đốc: Ông Nguyễn Viết Thanh

Email: kd2@tanthanhphuong.vn

www.langnghethanhhoa.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin rao bán các sản phẩm trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm làng nghề. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người bán/người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người bán cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với www.langnghethanhhoa.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người mua và người bán nếu được người mua hoặc người bán (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người bán, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị www.langnghethanhhoa.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán www.langnghethanhhoa.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. www.langnghethanhhoa.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài của người bán đó trên www.langnghethanhhoa.vn đồng thời yêu cầu người bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, người bán, thì một trong 2 bên người mua và người bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

IV. Quy trình thanh toán

1. Quy trình thanh toán dành cho người mua – người bán

Thành viên có thể lựa chọn một trong các phương thức thanh toán linh hoạt sau

– Thanh toán chuyển khoản: Người mua sẽ phải chuyển khoản tiền hàng cho Người bán khi xác định mua hàng.

– Thanh toán tiền mặt: Người mua có thể thanh toán trực tiếp cho Người bán giá trị đơn hàng. (hình thức COD)

2. Quy trình thanh toán dành cho người bán và Sàn giao dịch

– Sau khi người bán hiểu rõ các nội quy, quy chế và các quy định khác của sàn có thể ký hợp đồng với ban quản trị, và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt để quảng cáo ( hiện nay sàn Langnhethanhhoa.vn chưa thu phí thành viên và người dùng)

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

– Để đảm bảo an toàn giao dịch, Công ty sẽ kiểm tra các thông tin cá nhân của người sử dụng và thông tin hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời yêu cầu các thành viên tham gia website TMĐT langnghethanhhoa.vn cần thực hiện các bước hướng dẫn về đăng ký/đăng nhập và đặt hàng. Trường hợp xảy ra lỗi hệ thống, đề nghị các thành viên tham gia gọi điện trực tiếp với Công ty để kịp thời xử lý và khắc phục.

– Ngoài ra, langnghethanhhoa.vn còn sử dụng các phần mềm và thuật toán khác để đảm bảo an toàn cho các thông tin thanh toán của khách hàng.

VI. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

– langnghethanhhoa.vn chỉ thu thập các thông tin khi đăng ký là thành viên để sử dụng dịch vụ trên website TMĐT langnghethanhhoa.vn, nhằm mục đích: xác nhận thành viên, quản lý thông tin phục vụ cho hoạt động cung cấp mã sản phẩm và hỗ trợ sau bán hàng hoặc giải đáp những ý kiến phản hồi của khách hàng.

– Dùng để liên lạc với khách hàng khi tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, khảo sát.

– Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, từ đó phát triển sản phẩm hay xây dựng những dịch vụ mới phù hợp hơn.

– Các thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập khi khách hàng đăng ký thành viên và các thông tin trong quá trình khách hàng phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ hay những chính sách trên langnghethanhhoa.vn, thường bao gồm: Họ tên, địa chỉ, điện thoại, email, ngày sinh…

– Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, từ đó phát triển sản phẩm hay xây dựng những dịch vụ mới phù hợp hơn.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

– langnghethanhhoa.vn cam kết thông tin của khách hàng chỉ được sử dụng với mục đích phù hợp trong hoạt động quản lý và kinh doanh của website langnghethanhhoa.vn, để cung cấp dịch vụ đến thành viên, gửi các thông báo, ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng hay liên lạc để giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

– Trường hợp có yêu cầu của cơ quan pháp luật, điều tra liên quan đến hành vi vi phạm thì langnghethanhhoa.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

langnghethanhhoa.vn sẽ giữ lại dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành. Nếu khách hàng ngừng sử dụng các dịch vụ, hoặc cho phép khách hàng sử dụng các Trang web và/hoặc các Dịch Vụ bị chấm dứt, langnghethanhhoa.vn có thể tiếp tục lưu trữ, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng phù hợp với Chính Sách Bảo Mật và nghĩa vụ của langnghethanhhoa.vn theo quy định của pháp luật.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Tùy thuộc vào luật áp dụng, Dữ liệu Người Dùng được lưu trữ đằng sau mạng lưới bảo đảm và chỉ có thể truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt tới hệ thống nội bộ, hoặc các cơ quan thi hành luật pháp
5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÂN THANH PHƯƠNG

Địa chỉ trụ sở : Số 28 Cao Thắng, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

Rút Lại Sự Đồng Ý

– Người dùng có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của người dùng mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho Bộ phận Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi tại địa chỉ email kd2@tanthanhphuong.vn hoặc https://langnghethanhhoa.vn/lien-he

– Tuy nhiên, việc người dùng rút lại sự đồng ý có thể có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Các Dịch Vụ cho người dùng, và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của người dùng và/hoặc hợp đồng của khách hàng với chúng tôi.

Yêu Cầu Truy Cập đến hoặc Sửa Dữ Liệu Cá Nhân

– Nếu người dùng đã đăng ký một tài khoản với chúng tôi, cá nhân người dùng có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của người dùng mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản hoặc nhãn trên Nền tảng. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, cá nhân người dùng có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ người dùng để xác định danh tính của bạn cũng như bản chất yêu cầu của bạn để có thể giải quyết yêu cầu của bạn. Do đó, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản của người dùng bằng cách gửi email cho nhân viên Quản lý dữ liệu của chúng tôi.

– Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của người dùng theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Trường hợp có yêu cầu của cơ quan pháp luật, điều tra liên quan đến hành vi vi phạm thì langnghethanhhoa.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của www.langnghethanhhoa.vn.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, www.langnghethanhhoa.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng:

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng. Người dùng liên lạc trực tiếp hoặc qua điện thoại 0237 888 68 68 và Email của ban quản trị gm@tanthanhphuong.vn hoặc https://langnghethanhhoa.vn/lien-he. với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này.

– Khi tiếp nhận thông tin khiếu nại, Ban quản trị website ngay lập tức có trách nhiệm kiểm tra tình trạng thông tin khách hàng bị khiếu nại, nguyên nhân và tìm cách khắc phục. Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ của các công ty về an ninh mạng.

– Ban quản trị website có trách nhiệm phản hồi cho người khiếu nại về kết quả giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

– Trong trường hợp kết quả giải quyết khiếu nại cho thấy lỗi thuộc về Ban quản trị website. Ban quản trị website phải bồi thường cho người khiếu nại những thiệt hại thực tế phát sinh do việc vi phạm các cam kết về bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

9. Bảo vệ quyền lợi khách hàng

– Công ty yêu cầu thành viên khi đăng ký tài khoản hay mua hàng phải online cung cấp chính xác một số thông tin cá nhân, như: Họ tên, địa chỉ, điện thoại di động, Email, Số CMND,… và phải chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin đó.

– Người mua có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu Người bán bồi thường trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ do người bán cung cấp không đảm bảo chất lượng cũng như thông tin công bố.

VII. Quản lý thông tin xấu

– Mọi hoạt động mua bán Sản phẩm trên langnghethanhhoa.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Người bán và Người mua. Trong mọi trường hợp, Người bán sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản phẩm do Người bán cung cấp trên langnghethanhhoa.vn. Các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch sẽ căn cứ vào các bằng chứng và quy định của pháp luật hiện hành.

– Tất cả các thành viên (Người bán và Người mua) khi tham gia giao dịch trên langnghethanhhoa.vn phải tự tìm hiểu về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của mình, đồng thời cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử langnghethanhhoa.vn (gọi là “Quy chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm thực hiện giao dịch.

1. Quy đinh mở shop và đăng tin

Các thông tin đăng ký (thông tin liên hệ shop và người đại diện shop) được yêu cầu phải đầy đủ, đúng chính tả, thống nhất với nhau, không vi phạm các quy định về đăng tin nói chung.
Thông tin đăng ký phải trung thực, rõ ràng, không gây nhầm lẫn hoặc hiểu lầm đối với người xem về uy tín bán hàng cũng như các thông tin nhận biết khác của shop.
Địa chỉ shop phải đầy đủ, cụ thể. Shop đặt tại các trung tâm thương mại, chợ phải ghi rõ số lô, số quầy, số tầng,…
Số điện thoại di động và email đăng ký hoặc CMND đăng ký phải hợp lệ, chính xác. Mỗi số điện thoại di động và email chỉ được sử dụng cho một shop.
Tên Shop: Không được chứa, nhái lại hoặc mạo danh , tên công ty/ thương hiệu được bảo hộ hoặc có bản quyền. Không sử dụng ký tự đặc biệt (@, #, $,*….), tên phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa và pháp luật Việt Nam.
Hình ảnh logo Shop đăng lên phải là hình ảnh logo chính thức của shop hoặc là logo sản phẩm mà shop được quyền phân phối. Không sử dụng những hình ảnh đại diện phản cảm, hình ảnh cá nhân không được phép, vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa và pháp luật Việt Nam.
* Đăng sản phẩm

Sản phẩm đăng bán phải được đặt đúng danh mục các cấp của ngành hàng theo quy định, không được đăng trùng sản phẩm.
Tiêu đề, hình ảnh, giá cả, mô tả sản phẩm và các thông tin liên quan phải thống nhất, đúng chính tả, đúng quy định.
Tiêu đề phải là tiếng Việt có dấu, đủ ký tự, rõ nghĩa, không dùng các ký tự đặc biệt. Có thể sử dụng kèm tiếng nước ngoài trong tiêu đề hoặc mô tả sản phẩm nhưng phải là những từ ngữ thông dụng hoặc đã được Việt hóa.
Ảnh đại diện sản phẩm sẽ không được thay đổi sau khi sản phẩm được duyệt. Ảnh sản phẩm phải là ảnh chụp rõ, thực của tình trạng sản phẩm, không được dùng logo hoặc hình ảnh đại diện khác với sản phẩm thay cho ảnh sản phẩm.
Không được tự ý sử dụng, thay đổi hình ảnh và nội dung liên quan đến sản phẩm thuộc quyền sở hữu của Shop khác hoặc sản phẩm có bản quyền thương hiệu.
Giá sản phẩm đăng bán hoặc giá khuyến mãi (nếu có) phải tính bằng đơn vị VNĐ. Giá đăng bán phải chính xác và cập nhật, là giá người bán đồng ý bán cho người mua (đã có thuế hoặc các chi phí khác ngoại trừ chi phí giao hàng).
Không được để giá USD (hoặc ngoại tệ) trong tiêu đề tin hoặc trong giá niêm yết, có thể để giá USD trong nội dung mô tả để khách hàng tham khảo.
Sản phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, thương hiệu thì không được để thương hiệu khi đặt tên, mô tả sản phẩm, hình ảnh sản phẩm.
Cơ chế kiểm soát hàng giả, hàng nhái.
Điền đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ, thuộc tính sản phẩm và chế độ bảo hành (nếu có) theo yêu cầu của mỗi ngành hàng.
Mô tả sản phẩm cần đầy đủ và chi tiết, giúp người mua có thể hiểu rõ những đặc điểm, công dụng, cách dùng, lưu ý khi sử dụng của sản phẩm, để làm căn cứ khi nhận hàng. Nếu là sản phẩm đã qua sử dụng phải ghi rõ tình trạng bên ngoài và hiệu suất sử dụng của sản phẩm. Từ ngữ mô tả trung thực, rõ ràng, không lập lờ hoặc gây hiểu lầm cho khách hàng.
* Đăng khuyến mãi

Tên, nội dung, thời gian thực hiện và các chi tiết khác của chương trình khuyến mãi phải rõ ràng, đầy đủ, đúng chính tả, phù hợp quy định về đăng tin nói chung và phải thống nhất với nhau.
Các thông tin khuyến mãi phải rõ ràng, tránh gây nhầm lẫn cho người mua.
Không được nâng cao giá sản phẩm và liên tục đăng ký thực hiện các chương trình khuyến mãi nhằm cạnh tranh không lành mạnh.
Giá trị khuyến mãi <= 50% giá bán.
* Đăng tin nói chung

Không đăng tin tuyên truyền, cổ vũ, ủng hộ cho việc mua bán các sản phẩm cấm đăng bán.
Không đăng tin tìm bạn tình, môi giới bạn tình.
Không đăng tin có nội dung không lành mạnh, liên quan đến sex, chính trị, tôn giáo, phân biệt chủng tộc, vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa và pháp luật Việt Nam hoặc chống phá chính quyền và nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Không đăng danh sách thông tin cá nhân chi tiết của hàng loạt người nếu không được phép của từng người.
Không đăng tin bài nhằm xúc phạm cá nhân/tổ chức khác, đả kích, nói xấu nhằm hạ uy tín của người bán/thương hiệu khác.
Không được đăng các thông tin/bài viết mang tính quảng cáo hoặc đường dẫn quảng cáo vào trong tin đăng của người khác; hoặc hướng người dùng đến giao dịch tại các website mua bán khác.
2. Danh sách hàng hóa/dịch vụ bị cấm bán

2.1 Hàng vi phạm bản quyền: Hàng nhái, hàng giả, bản sao trái phép của một sản phẩm hay hiện vật mà có thể vi phạm quyền tác giả, quyền thương hiệu, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba.

2.2 Động vật và chế phẩm từ động vật (bao gồm động vật hoang dã)

2.3 Đồ cổ và các tạo tác nghệ thuật

2.4 Mỹ phẩm đã qua sử dụng

2.5 Tiền giả, con dấu giả

2.6 Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

2.7 Tiền tệ

2.8 Các chất ma túy (bao gồm cả ma túy tổng hợp), thuốc các loại, thuốc kích dục…

2.9 Các thiết bị giám sát điện tử và thiết bị điện tử khác như thiết bị chia cáp truyền hình, máy quét radar, thiết bị điều khiển tín hiệu giao thông, thiết bị nghe lén

2.10 Các mặt hàng bị cấm vận

2.11 Súng, vũ khí và các sản phẩm có hình dạng giống vũ khí như sau:

Các loại đồ chơi có hình dáng giống như các loại súng
2.13Súng nén bằng hơi hoặc bằng lò-xo bắn đạn nhựa hoặc các loại đạn khác

2.14 Súng bắn nước, hơi nước; súng bắn phát quang hoặc bắn gây tiếng nổ

Các loại đồ chơi có hình dáng giống các loại vũ khí khác
Giống lựu đạn, bom, mìn.
2.17 Giống kiếm, mác, lê, dao găm, cung nỏ (làm bằng các loại vật liệu kể cả gỗ, tre, giấy nén…).

Các loại pháo: pháo nổ, pháo hoa, pháo đập, đạn đập làm bằng thuốc pháo hoặc bằng các loạt vật liệu khác có thể gây cháy, bỏng.
Đồ chơi tình dục, công cụ hỗ trợ tình dục (sex toy) các loại
2.20 Thực phẩm bị nghiêm cấm: Vì sự an toàn của tất cả người dùng, người bán không nên đăng bán các loại thực phẩm/chế phẩm liên quan sau trên langnghethanhhoa.vn.

(a) Thực phẩm thuốc: các mặt hàng được giới thiệu là có tác dụng trong chẩn đoán, cứu chữa, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh ở người hoặc động vật; có tác dụng tránh thai, gây mê, hoặc ức chế/chấm dứt/tăng cường chức năng sinh lý tạm thời hoặc lâu dài (ví dụ: dược phẩm, thuốc giảm cân không nhãn mác xuất xứ hoặc nhãn mác sai);

(b) Thực phẩm độc hại: Thực phẩm có chứa thành phần bị cấm hoặc vượt quá tỷ lệ cho phép; thực phẩm bị pha trộn mà không thông báo đầy đủ cho người mua trước thời điểm giao dịch;

(c) Các chế phẩm từ sữa chưa tiệt trùng;

(d) Nấm dại;

(e) Bất kì mặt hàng thực phẩm nào gây hại đến sức khỏe con người;

Thực phẩm không thuộc các danh mục bị cấm nêu trên phải tuân thủ các tiêu chuẩn và nguyên tắc tối thiểu sau:
(a) Có hạn sử dụng – tất cả các mặt hàng thực phẩm phải được dán nhãn có chứa thông tin hạn sử dụng rõ ràng. Không được bán các mặt hàng thực phẩm đã hết hạn.

(b) Các mặt hàng thực phẩm dễ bị hỏng/ôi thiu – Người bán có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ trong phần mô tả hàng hóa và đảm bảo rằng thực phẩm luôn được đóng gói hợp lý.

2.22 Nguyên tem/mác – tất cả các sản phẩm đăng bán cần được giữ nguyên tem/mác, bao bì, không được phép chia/chiết

2.23 Huy hiệu, huy chương, đồng ra dưới bất kì hình thức nào, để đảm bảo rằng người mua có bằng chứng xác định hàng giả, hàng đã qua sử dụng.phục hay những vật dụng liên quan đến Chính phủ, Cảnh sát, Quân đội.

2.24 Bộ phận cơ thể người hoặc hài cốt

2.25 Thiết bị phá khóa

2.26 Vé xổ số

2.27 Dịch vụ: Việc cung cấp các dịch vụ như nạp tiền điện tử, tuyển dụng, môi giới bất động sản, bảo hiểm,v.v…, đặc biệt là các dịch vụ bất hợp pháp như mại dâm, bị cấm.

2.28 Máy chơi cờ bạc

2.29 Các sản phẩm từng bị thu hồi vì lý do đảm bảo an toàn cho người sử dụng

2.30 Cổ phiếu, cổ phần, các loại chứng khoán và các loại con dấu

2.31 Thuốc lá, thuốc lào

Và tất cả các mặt hàng, hoặc mặt hàng bất hợp pháp hoặc bị hạn chế mua bán theo Luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc khuyến khích hoạt động bị cấm/vi phạm pháp luật, hoặc bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào đánh giá là có nguy cơ về sức khỏe hoặc không đạt các chỉ tiêu về an toàn.

3. Chế tài áp dụng khi thành viên vi phạm

– Xóa các sản phẩm tài khoản đã đăng.

– Đình chỉ/chấm dứt hoạt động của tài khoản.

– Có những chế tài luật pháp cho các hành động vi phạm gây thiệt hại.

VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

– Website TMĐT langnghethanhhoa.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên khi tham gia giao dịch và nỗ lực đảm bảo sự an toàn, ổn định của toàn hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của website, Công ty sẽ ngay lập tức áp dụng các biến pháp để giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.

– Khi thực hiện các giao dịch trên website TMĐT langnghethanhhoa.vn , các thành viên phải thực hiện theo đúng qui trình hướng dẫn.

– Tuy nhiên, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không được gửi đến Công ty, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, các lỗi khác không do Công ty gây ra.

– Địa chỉ nhận phản hồi khi phát sinh lỗi kỹ thuật.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÂN THANH PHƯƠNG

Địa chỉ trụ sở chính: Số 28 Cao Thắng, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Điện thoại : 0237.888 6868 Hotline : 0912.318.929

Website : www.langnghethanhhoa.vn. www.tanthanhphuong.vn

Email : gm@tanthanhphuong.vn

IX. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website/ứng dụng [langnghethanhhoa.vn]

1. Quyền của Ban quản lý website/ứng dụng [langnghethanhhoa.vn]

– Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn có quyền tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn nêu ra. Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn.

– Sàn giao dịch TMĐT có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn.

– Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn.

– Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong www.langnghethanhhoa.vn trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

– Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

– Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Trách nhiệm của Ban quản lý website/ứng dụng [langnghethanhhoa.vn]

– Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn có trách nhiệm hỗ trợ những khách hàng bằng việc cung cấp đầy đủ thông tin và các nội dung liên quan đến giao dịch khi có tranh chấp với người bán.

– Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và có biện pháp xử lý kịp thời để giải quyết những mâu thuẫn xảy ra giữa người mua và người bán trong quá trình giao dịch.

– Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy.

Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn.

– Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa người mua và người bán. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ người mua và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn sẽ yêu cầu người bán phải giải trình về nhưng thông tin đó. Tùy theo mức độ sai phạm Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn sẽ có phướng án giải quyết yêu cầu người bán đền bù cho người mua, sẽ khóa tài khoàn thành viên người bán.

– Sàn giao dịch TMĐT chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT.

– Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của thành viên trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy.

Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động – Sàn giao dịch TMĐT trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn.

– Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa người mua và người bán. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ người mua và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn sẽ yêu cầu người bán phải giải trình về nhưng thông tin đó. Tùy theo mức độ sai phạm Sàn giao dịch TMĐT langnghe.vn sẽ có phướng án giải quyết yêu cầu người bán đền bù cho người mua, sẽ khóa tài khoàn thành viên người bán.

– Sàn giao dịch TMĐT chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT.

– Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn.

– Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác và đầy đủ.

– Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn có biện pháp sử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

– Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lich sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử

– Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với người bán hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về người bán, tích cực bảo vệ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

– Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn ngăn chặn loại bỏ khỏi webside những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định ( Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao công cụ hỗ trợ. Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác. Rượu các loại. Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm bao gồm cả động vật sống và các bộ phận của chúng đã được đã chế biến. Các hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật)

– Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn loại bỏ khỏi webside những thông tin bán hàng giả, hàng nhập lậu, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

– Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn yêu cầu người bán hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thuộc danh mục có điều kiện trên webside của mình phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa dịch vụ đó (Trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh)

– Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

X. Quyền và trách nhiệm của thành viên tham gia website TMĐT langnghethanhhoa.vn

1. Quyền của đối tác/người bán/người đăng tin trên website TMĐT[www.langnghethanhhoa.vn](Người bán)
– Người bán sẽ được cấp một tên đăng ký miễn phí tài khoản và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại www.langnghethanhhoa.vn thông qua trang www.langnghethanhhoa.vn hoặc đăng tin cần mua, bán của mình trên Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn.

– Người bán thì có quyền quảng bá, giới thiệu và thực hiện hoạt động bán hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ theo qui định của quy chế.

– Người bán có quyền khiếu nại về những vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch mua bán hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của mình.

Người bán được hưởng các chính sách ưu đãi được đăng tải trực tiếp trên website langnghethanhhoa.vn.
– Người bán sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc đăng tin rao vặt và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn.

– Người bán có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn. Thành viên được quyền bình luận đúng sự thật về tin đang của người bán.

– Người bán được quyền gửi phản ánh qua email hoặc hotline đến ban quản trị hoặc gửi thông qua địa chỉ công ty ở mục quy trình giải quyết phản ánh/khiếu nại.

2. Trách nhiệm của đối tác/người bán/người đăng tin trên website TMĐT[www.langnghethanhhoa.vn]

– Người bán Cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin theo qui định, như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số CMND, điện thoại, số tài khoản,… khi đăng ký sử dụng dịch vụ website TMĐT langnghethanhhoa.vn.

– Người bán Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo qui định, như: thông tin hàng hóa, dịch vụ, thông tin giá cả, thông tin về điều kiện giao dịch chung, thông tin về vận chuyển và giao nhận, thông tin về các phương thức thanh toán khi bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch TMĐT.

– Người bán sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

– Người bán có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

– Người bán Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn là chính xác.

– Người bán tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn.

– Người bán có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch hộ trợ Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và người bán diễn ra qua Sàn.

– Người bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người bán.

– Người bán cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

– Người bán cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn trong Quy định này.

– Người bán không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn.

– Người bán có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến quá trình giao dịch và có nghĩa vụ bồi thường theo thỏa thuận với người mua nếu lỗi thuộc về người bán.

– Người bán có trách nhiệm Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

– Người bán có trách nhiệm tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

– Người bán có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì vụ việc sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng. Đồng thời Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn có trách nhiệm hỗ trợ Cơ quan pháp luật bằng việc cung cấp thông tin về người bán trong quá trình điều tra.
3. Quyền và trách nhiệm của người mua hàng

3.1. Quyền của người mua hàng

Người mua hàng được tự do mua sắm tất cả các sản phẩm đăng bán trên website, còn Người bán thì có quyền quảng bá, giới thiệu và thực hiện hoạt động bán hàng đối với các sản phẩm, dịch vụ theo qui định của quy chế.
Có quyền khiếu nại về những vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch mua bán hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người mua hàng.
Người mua hàng được hưởng các chính sách ưu đãi được đăng tải trực tiếp trên website: langnghethanhhoa.vn.
Người mua hàng sẽ được cấp một tên đăng ký miễn phí tài khoản và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại www.langnghethanhhoa.vn thông qua trang www.langnghethanhhoa.vn.
Người mua hàng sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn.
Người mua hàng có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn. Người mua hàng được quyền bình luận đúng sự thật về tin đăng của người bán.
Người mua hàng được quyền gửi phản ánh qua email hoặc hotline đến ban quản trị hoặc gửi thông qua địa chỉ công ty ở mục quy trình giải quyết phản ánh/khiếu nại.
3.2. Trách nhiệm của người mua hàng

Cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin theo qui định, như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số CMND, điện thoại, số tài khoản,… khi đăng ký sử dụng dịch vụ website TMĐT langnghethanhhoa.vn.
Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo qui định, như: thông tin hàng hóa, dịch vụ, thông tin giá cả, thông tin về điều kiện giao dịch chung, thông tin về vận chuyển và giao nhận, thông tin về các phương thức thanh toán khi bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch TMĐT.
Người mua sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
Người mua có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
Người mua cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn là chính xác.
Người mua tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn.
Người mua người mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và người bán diễn ra qua Sàn.
Người mua cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
Người mua cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn .
Người mua không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT www.langnghethanhhoa.vn.
XI. Điều khoản áp dụng

– Quy chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên website langnghethanhhoa.vn cho mọi thành viên, cá nhân và tổ chức tham gia.

– Công ty có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quy chế này để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và hoạt động của sàn giao dịch TMĐT. Khi đó, Công ty sẽ thông báo công khai nội dung thay đổi trên website. Quy chế sửa đổi sẽ có hiệu lực sau 05 (năm) ngày, kể từ khi thông báo về việc sửa đổi được đăng tải.

– Các thành viên tham gia giao dịch trên website TMĐT langnghethanhhoa.vn có trách nhiệm tuân theo các nội dung của Quy chế hiện hành.

XII. Điều khoản cam kết

Mọi thành viên và đối tác/Người Bán hàng khi sử dụng langnghethanhhoa.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với langnghethanhhoa.vn theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Địa chỉ liên lạc chính thức của Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử TMĐT:

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử : langnghethanhhoa.vn
Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Tân Thanh Phương
Địa chỉ: Số 28 Cao Thắng – Phường Điện Biên – Thành phố Thanh Hóa
Tel: 0237.888.68.68 Fax: 0237.888.68.69
Email: gm@tanthanhphuong.vn
Hotline: 0912.318.929

Giỏ hàng

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping